Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Fakta om faldsikring

Logo
Faldsikringsudstyr - levetid

Hvorfor er faldsikring nødvendigt?


Faldsikringsudstyr behøver ikke være en hindring

Vores faldsikringsudstyr er et fuldgyldigt arbejdsredskab, der giver væsentlige fordele i form af øget tryghed, produktivitet, reduceret risiko og mindre træthed hos brugeren.
 

Lovgivningen:

Europæisk lovgivning foreskriver, at arbejdsgiveren skal sikre, at der forefindes faldsikringsudstyr til alle medarbejdere, der i forskellige arbejdssituationer er udsat for en faldrisiko. EN standarden fastsætter grænsen til risiko for fald til 2 mtr.
Faldsikring skal bruges, såfremt arbejde i højden ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt, som f.eks. at anvende stillads eller et godkendt sikkerhedsrækværk.Faldsikringsudstyr anvendes kun ved kortvarige arbejdsopgaver, hvor arbejdet ikke på anden vis kan udføres forsvarligt.
 

Uddannelse og instruktion

Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret, oplysning om faren ved ikke at bruge det samt jævnligt trænes i at bruge udstyret korrekt. Er udstyret af mere teknisk karakter, kræves en kompetent uddannelse i at bruge udstyret i en given arbejdssituation. F.eks mastearbejde og højderedning.


Redning

Brugeren skal instrueres i plan for redning efter et fald, herunder træning med egnet redningsudstyr, da der hurtigt kan opstå skader på en hængende person.

 
Kollektiv arbejdsplatform

Ved valg af beskyttelsesmateriel bør man prioritere kollektivt beskyttelses­udstyr, som fx godkendt sikkerhedsrækværk.
 

Undervisning

Vore specialuddannede faldsikringskonsulenter kan efter nærmere aftale, undervise i korrekt brug af faldsikringsudstyr samt i særlige tilfælde gennemføre den første instruktion.


Man skelner mellem 3 hovedtyper af faldsikring:
 

 • Udstyr der hindrer fald
 • Udstyr der opfanger person ved fald
 • Udstyr der kan hæve eller sænke en person i f.eks. brønd eller silo

EN oversigt

 • EN 341 Nedfiringsudstyr
 • EN 353-1 Glidesystemer med en uelastisk forankringsline
 • EN-353-2 Glidesystemer med en fleksibel forankringsline
 • EN 354 Liner
 • EN 355 Energiabsorbere
 • EN 358 Støttebælter og støtteliner
 • EN 360 Automatiske sikkerhedsblokke
 • EN 361 Seler
 • EN 362 Koblingsanordninger
 • EN 363 Faldsikringssystemer
 • EN 364 Testmetoder
 • EN 365 Generelle krav, instruktion, vedligeholdelse, inspektion, mærkning
 • EN 567 Klatre-udrustning
 • EN 795 A Forankringspunkt
 • EN 795 B Forankringsudstyr
 • EN 795 C Horisontal forankringsline/wire
 • EN 795 D Horisontal forankringsskinne
 • EN 795 E Dødvægtsforankring
 • EN 813 Siddesele
 • EN 1891 Kernmantelreb med lav strækevne
 • EN 1496 Løfteanordninger
 • EN 1497 Redningsseler
 • EN 1498 Redningsløkker
 • EN 12841/C Rebklatring: backup-systemer
 • EN 12278 Klatreudstyr


Faldsikringsuddannelse

Er der brug for eller krav til et målrettet kursus inden for faldsikring/højderedning i virksomheden? Ved arbejde i højde eller dybde kræves der, at brugerne har den rette kompentance. Eksempelvis ved tag-arbejde, brøndarbejde, indenfor telecom mastarbejde, højderedning m.m. 


Grundlæggende faldsikring

(1 dag)
Består af en teoretisk og praktisk del. Teoridelen foregår om formiddagen og vil bestå af en gennemgang af love og regler om faldsikring, hvordan man træffer de passende sikkerhedsforanstaltninger ved fare for nedstyrtning eller gennemstyrtning, samt gennemgang af CE mærkning og EN normer.

Den praktiske del foregår ude og vi gennemfører forskellige typer af afprøvnings momenter bl.a. tagarbejde – arbejde i brønd – mastarbejde m.m. – samt forevisning af redning af forulykkede mm.
 

Avanceret faldsikring

(2 dage)
Overbygningskursus til grundlæggende faldsikring med yderligere fokus og forklaring om love og regler samt mange praktiske øvelser i højden og i besværligt miljø. Teknikker og øvelser i redning og evakuering fra højde samt nedtagning af skadet person.
 

Mastuddannelse (repetition)

(1 dag)
Mast- og redningsuddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del.
I teorien gennemgår vi love og regler på området, samt ansvarsplace-ringen mellem henholdsvis bruger og arbejdsgiver. Den praktiske del indeholder arbejde i faldsikringssystem, forflytning i mast, nedtagning af skadet/forulykket kollega i mast.
 

Mast- og redningsuddannelse

(2 dage)
Mast- og redningsuddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del.
I teorien gennemgår vi love og regler på området, samt ansvarsplaceringen mellem henholdsvis bruger og arbejdsgiver.Den praktiske del indeholder klatring i mast, forflytning i mast, sikring i mast, nedtagning af skadet / forulykket kollega i mast.
 

Kompetent person / kontrol af faldsikringsprodukter

(1 dag)
Uddannelsen henvender sig til de firmaer, der har behov for egenkontrol af faldsikringsudstyr.
Indeholder en teoretisk del med logbogføring og en praktisk del med tjek af faldsikringsudstyr i henhold til EN 365.

Uddannelsen giver den kompetente person ret til at kontrollere faldsikringsudstyr fra producenten Sperian, dvs. mærker som bl.a.: Miller, SÖll, Troll, Komet, Meckel, Swelock og Antec samt produkter fra producenten Skylotec. Der opnås et certifikat, der er gyldigt i 3 år.
 

Kundetilpassede uddannelser

Firmaer og arbejdspladser med særlige  behov eller ønsker, tilbyder vi en skræddersyet uddannelse med udgangspunkt i deres specifikke arbejdshverdag – eksempelvis brand- og redning, vindmølleindustri, rederier m.v. Instruktion i brug af faldsikringsudstyr tilbydes. Find vores egen sikkerhedsgodkendte faldsikringsuddannelser her. 

Hvad er faste faldsikringssystemer?

Denne type faldsikringssystem fungerer som ankerpunkt til personligt faldsikringsudstyr. Fordelen ved denne type faldsikringssystem er, at når brugeren er tilkoblet kan denne flytte sig sikkert i højden, hvor systemet er monteret, og samtidigt elimineres en pendul effekt. 

Faldsikringssystemet kan være i form af wire- eller skinne systemer, vertikalt eller horisontalt, over eller under brugeren. Faldsikringssystemet skal være godkendt iht. de gældende normer og alle komponenter skal være testede sammen. Beregningen for en sådan installation er omfattende og må kun udføres af autoriseret tekniker.

Stadsing har stor viden og erfaring indenfor dette område, vi har installeret faste systemer i mange år. Vore referencer indenfor området installation af faste faldsikringssystemer er mange, og vores viden er førende på området.

 

Hvor lang levetid har faldsikringsudstyr?

 Den maksimale levetid for vore produkter, der overvejende består af tekstil-materiale, er fastsat til 10 år fra og med produktionsdato. Dog med undtagelse af udefrakommende påvirkninger og ved særlige tilfælde af anvendelse af udstyret.
 

Vi angiver ingen levetid for vore produkter, der overvejende består af metalmateriale. Den kan være ubegrænset, hvis produktet har været udsat for regelmæssig vedligeholdelse (mindst en gang pr. år). 
 

 • Under alle omstændigheder  skal vore produkter altid kontrolleres mindst hver 12. måned. Udefrakommende påvirkninger: kontakt med kemikalier, uhensigtsmæssig opbevaring, eksponering for ekstrem varme >50°C, UV-stråler, slidtage mm.
   
 • Særlige tilfælde af anvendelse: forringelse af produktet, produktet har stoppet et fald, mekanisk deformation, produktet tabes, for tidligt slid, anvendelses-hyppighed og uhensigtsmæssige anvendelsesforhold.


Formuläret är inte giltigt - Vänligen fyll i obligatoriska fält. Fel - kontakta administratören.