Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Hvordan vælger du den rigtige beskyttelsesdragt?

Logo
Beskyttelsesdragter

Hvilke funktioner har en beskyttelsesdragt?

Beskyttelsesdragters formål er at beskytte brugeren i en begrænset periode og dermed højne arbejdssikkerheden. Udvalget af dragterne er stort ligesom materiale og egenskaber er vidt forskellige.

Som hjælp til at finde den rigtige beskyttelse til et givet miljø, bruges der EN-standarder. Eksempelvis er alle kemikaliedragter som udgangspunkt baseret på EN 340-standarden for beskyttelsesbeklædning. Den er opdelt i seks typer, der hver for sig har tilknyttet en EN-standard.

Er du det mindste i tvivl, så kontakt fores kundeservice 70 15 34 00, hvis du har spørgsmål til specifikke miljøer og hvilken beskyttelse du skal anvende.

Type 1-6:
 


Type 1 Gastæt beskyttelsesdragt 

EN 943-1
EN 943-2

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige, inklusive flydende aerosoler og faste partiklerType 2 Ikke gastæt beskyttelsesdragt
EN 943-1

Beskyttelsesdragt, som bevarer positivt pres for at forhindre indtrængen af støv, væsker og dampe. 


 
Type 3 Væsketæt beskyttelsesdragt 
EN 14605

Dragt som beskytter mod stærke og direkte stråler af væsker/flydende kemikalier.


 
Type 4 Beskyttelsesdragt mod gennemtgængning af væsker / flydende  kemikalier
EN 14605

Dragter som beskytter mod gennemtrængning af væsker / flydende kemikalier, der danner små pytter og løber på materialet. 


 
Type 5 Beskyttelsesdragt mod faste luftbårne partikler 
EN ISO 13982-1

Yder beskyttelse af hele kroppen mod faste luftbårne partikler.


 
Type 6 Beskyttelsesdragt mod let spray af væsker / flydende kemikalier 
EN 13034

Yder en begrænset beskyttelse mod let spray af væsker/flydende kemikalier
 

 

Eksempler på piktogrammer til kombination med type 1-6:

 
1073-2: Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening.


 
14126: Beskyttelsesbeklædning mod smitsomme agenter “Type” med begyndelsesbogstav “B” (fx type 3-B) indikerer godkendelse iht. denne standard.


 
1149-1: Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber.


 
EN ISO 14116: Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammespredning og samlinger.


 
DIN 32781: Beskyttelsesdragter mod pesticider. 
 

 
Beskyttelsesdragter med trykluftforsynet åndedrætsværn med motorenhed og hjelm eller hætte.

Formuläret är inte giltigt - Vänligen fyll i obligatoriska fält. Fel - kontakta administratören.