Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Derfor skal du altid have øjenskyl ved hånden

Logo

Hvorfor skal du altid have øjenskyl ved hånden?

Du har kun to øjne og dem skal du passe på. Er uheldet ude og du får kemi i øjnene, kan få sekunder være forskellen på, om dit syn tager varrigt skade eller ej. Derfor er hurtig og synlig adgang til øjenskyl altafgørende og bør være en selvfølge på alle arbejdspladser og arbejdssituationer, hvor der er risiko for øjenulykker.

De fleste øjenulykker skyldes støv, skidt, metal- og træsplinter, kemikalier som olie og opløsningsmidler. Her er det som oftest nok at skylle dine øjne med en grøn øjenskyller, der indeholder 0,9 % steril natriumklorid svarende til det naturlige saltindhold i den væske, øjet selv producerer. Denne opløsning er velegnet til at skylle og rense øjet som hurtig førstehjælp efter en ulykke. En øjeblikkelig skylning kan forebygge, at eks. fremmedlegemer sætter sig så fast, at der opstår alvorlige skader på øjnene.

Herudover er der ulykker med syrer og baser (alkali), hvor man fx får rengøringsmidler o.a. i øjet.

Hvordan virker øjenskyl?

PH værdien i øjet er neutral og får du syrer eller baser i øjet, så går der kun få sekunder før, pH balancen er ændret radikalt, og der sker ætsningsskade på øjets væv, som hurtigt kan blive en permanent skade. Derfor gælder det ved øjenulykker med syrer og baser om hurtigst muligt at neutralisere kemikaliet til et pH-niveau omkring 7,4 svarende til øjenvæskens normale pH-niveau. Ved at anvende normalt vand eller 0,9 % natriumklorid opnår du kun en fortyndings- og skylleeffekt, hvorfor vi anbefaler Plum Neutral øjenskyllevæske(4,9% steril fosfatbuffer), der neutraliserer i løbet af få sekunder.

Efter brugen af en neutral øjenskyller anbefaler vi at fortsætte skylningen frem til lægen med den grønne øjenskyller for at undgå irritation af øjet.

Øjenskyl findes i 200 ml flasker klar til brug fx med holder på rengøringsvogn eller væg, der findes Duo flaske, som skyller begge øjne samtidig samt box system, der synliggør og beskytter flasker optimalt.


Formuläret är inte giltigt - Vänligen fyll i obligatoriska fält. Fel - kontakta administratören.