Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Hvad er forskellen på luftfiltre til åndedrætsværn?

Logo
Filtervalg

Hvad er forskellen på luftfiltre?

Disse er undertryksmasker. Brugeren ånder ind gennem masken, hvorved der skabes en undertryk og partikler optages i masken. For at opnå tilstrækkelig tæthed ved sådanne masker, må de IKKE anvendes af personer med skæg. Undertryksmasker må max. bruges 3 timer om dagen.Turbo-og trykluftsmasker Det er masker, hvor luften tilføres masken fra en turbo- eller fra trykluftenhed, hvorved der skabes overtryk i masken. Skal anvendes af folk med skæg. Overtryksmasker må bruges op til 8 timer dagligt.
 


Gas-dampfiltres levetid er begrænset - udskift derfor filteret

Et gas-dampfilter har begrænset kapacitet. Levetiden under brug afhænger af hvilken gas/damp det skal beskytte imod, koncentrationen af gas/ damp i luften, brugerens luftforbrug og luftens fugtighed. Da disse forhold sjældent kendes sikkert – og desuden kan variere under filterets brug – kan man kun sjældent beregne et filters levetid på forhånd. I stedet skal man lave en plan for filterskift baseret på, at man indledningsvis bruger sin lugtesans som advarsel. Når man tager et nyt filter i brug, noterer man sig hvor lang tid der går i alt, før man begynder at kunne lugte, at noget går igennem filteret. Eksempelvis bruger man måske filteret 1 time den ene dag, 3 timer den næste, 2 timer den tredje dag osv. Viser det sig, at filteret holder fx 16 timer, bør man lave en plan for filterskift som siger, at filteret skal skiftes efter 12 timers brug. Så har man indlagt en passende sikkerhedsmargin på 25%. Kan man alligevel inden da begynde at lugte noget, skal filteret selvfølgelig skiftes straks.

HUSK: Personer med dårlig eller ingen lugtesans, bør ikke bruge masker
med filtre.

HUSK: Der er stoffer, som har dårlige advarselsegenskaber i form af lugt
eller smag.
 

Partikel- gas- eller dampfiltre

Filtre til åndedrætsværn kan være partikefiltre, gas- og dampfiltre eller en kombination af disse. Man skal huske, at partikelfiltre ikke beskytter mod gasser og dampe, og omvendt beskytter gas- og dampfiltre ikke mod partikler. Det er derfor vigtigt, at man inden valg af filter er klar over, hvad man skal beskytte sig imod og om forureningen optræder som partikler eller gasser/dampe.


På illustrationen til venstre vises partikelfiltres anvendelsesmulighed inden for engangsmasker såvel som hel- og halvmasker:

Gasfiltre til hel- og halvmasker opdeles i fem typer efter anvendelsområde. Farverne er påført filtrene, også når de optræder i kombination.
 

 

Filterguide til åndedrætsværn

Få her et overblik over hvilke åndedrætsværn, der bør anvendes i forbindelse med forskellige stoffer.


Formuläret är inte giltigt - Vänligen fyll i obligatoriska fält. Fel - kontakta administratören.