Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Fakta om håndhygiejne og hånddesinfektion

Logo
Fakta om håndhygiejne og hånddesinfektion

Hvordan minimere du COVID-19 Coronavirus smittefare?

Hele verden holder i øjeblikket vejret, mens den frygtede Coronavirus COVID-19 fortsætter med at sprede sig. Ifølge Sundhedsstyrelsen, SSI og WHO er god hygiejne det vigtigste våben i kampen mod COVID-19-smitte - et faktum der også gælder generelt i forhold til alm. influenza o.l. Her er de 2 vigtigste råd fra de tre instanser samt vejledning i, hvorledes man udfører korrekt hånddesinfektion.
 

 • Vask dine hænder ofte

Vask dine hænder regelmæssig og grundig med sæbe og vand eller ved at desinficere dem med hånddesinfektion.

Hvorfor? Håndvask med sæbe og vand eller brug af alkohol-baseret desinfektion slår evt. virus, der måtte være på dine hænder ihjel. Hænderne rører ved mange overflader, og kan herigennem opfange virus. Er hænderne først inficerede, kan de overføre virus til dine øjne, næse eller mund og herigennem smitte dig.
 

 • Hold fysisk afstand og udvis gode hygiejne hensyn

Sørg for at holde min. 1 meters afstand til personer der hoster eller nyser. Dæk for din mund og næse med dit ærme eller en serviet, når du hoster eller nyser. Smid servietten væk straks bagefter.

Hvorfor? Når man hoster eller nyser, sendes en sky af små dråber ud i luften fra næsen eller munden, som kan indeholde virus. Er du for tæt på, risikerer du at inhalere dråberne inkl. COVID-19 virus, hvis personen er smittet.

Sørg derfor generelt for, at du og personer omkring dig udviser hensyn i form af god hygiejne. Det er altid en god idé at informere offentligt om, hvorledes man opretholder en god ​håndhygiejne - enten ved håndvask eller hånddesinfektion.


 

Hvordan udføres håndvask korrekt?

Udføres altid når hænderne er synligt beskidte eller våde, efter kontakt med patienter med infektiøs diarre og efter toiletbesøg. Håndvask udføres med vand og sæbe, som dispenseres fra en engangsbeholder.


Sådan gør du:

 1. Gør hænderne våde og fordel sæbe over hele hånden. Indsæbning bør vare minimum 15 sek.
 2. Skyl herefter hænderne grundigt i lunkent rindende vand.
 3. Dup hænderne tørre i papirhåndklæde eller et håndklæde, som lægges til vask efter brug.
 4. Efterfølgende er hånddesinfektion altid at foretrække for at opnå den optimale håndhygiejne.

Hvordan udføres hånddesinfektion korrekt?

Hænderne skal være synligt rene og tørre. Hvis de er synligt beskidte, skal de først vaskes med vand og sæbe samt tørres grundigt. Derefter udføres hånddesinfektion med 70-85 v/v% alkohol tilsat glycerol som hudplejemiddel.


Sådan gør du:

 1. Tag håndsprit i en sådan mængde, at det kan holde hænderne fugtige i min. 30 sek.
 2. Bearbejd håndspritten i håndfladen, på fingerspidser, omkring tommelfingre, på håndryg, om håndled og mellem fingre.
 3. Fortsæt indtil du opnår tørhed.
   

Hvad er rene og urene opgaver?

Sådan skelner du mellem rene og urene opgaver/områder.

Hvad er rene opgaver?

Rene opgaver består af at man ønsker at undgå at tilføre en forurening til udstyr, personer eller fødevare. Ydermere betragtes opgaver, hvor der arbejdes med rent udstyr, der er rengjort og evt. desinficeret, men ikke nødvendigvis sterilt. En ren opgave er derfor udført af en person med rene hænder, der anvender rent udstyr placeret på en ren overflade - altså handlinger, der skal sikre, at der ikke tilføres mikroorganismer via personalets hænder og udstyr. 

 

Eksempler på rene opgaver er:

 • Medicindosering
 • Sårpleje
 • Mundpleje
 • Håndtering af mad og drikke

 

Udover at det er et krav, at der udføres håndhygiejne forinden ovenstående opgaver påbegyndes, så er det desuden anbefalet at udføre håndhygiejne efter udførslen af rene opgaver. Dette er naturligvis fordi at udstyr og hænder ikke længere betragtes som værende rent. 

Hvad er urene opgaver?

Urene opgaver består af opgaver, hvor der er en høj risiko for forurening med organisk materiale, som kan indeholde mikroorganismer. Dette er eksempelvis urin, afføring, spyt og andet snavs, der resulterer i at dine hænder ikke længere er synligt rene eller på anden vis kan forurene dine hænder og udstyr. En uren opgave er derfor en opgave, hvor der er risiko for at man selv kan blive forurenet eller forurene andre eller omgivelser med organisk materiale, der kan indeholde mikroorganismer. 

 

Eksempler på urene opgaver er:

 • Brug af cremer/salver
 • Håndtering af brugt tøj, sengelinned og andet brugt stof
 • Håndtering af brugte bleer
 • Toiletbesøg
 • Håntering og kontakt med urin, afføring, spyt, opkast, sved og blod
 • Håndtering af brugte affaldsposer
 • Mundpleje
 • Sårpleje

 

Urene opgaver kræver at man under udførsel anvender personlige værnemidler og efterfølgende udfører håndhygiejne, rengøring samt evt. desinfektion af udstyr og omgivelser afhængigt af opgavens omfang. 

 

Håndvask vs. hånddesinfektion

Håndhygiejne bør altid foretages før rene opgaver, og efter urene opgaver samt efter brug af handsker. Dette forudsætter naturligvis intakt hud og korte negle uden neglelak eller kunstige negle. Herudover indebærer god håndhygiejne at brugen af fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre smykker under albueniveau ikke er anbefalet, og er desuden ikke tilladt for personale i uniform. Når du skal udføre håndhygiejne er det derfor vigtigt at vide hvornår du bør vaske dine hænder samt desinfektion af hænder.

Anvend hånddesinfektion med min. 70 v/v% når:

 • du har synligt rene og tørre hænder
 • du skal udføre rene opgaver
 • du har udført urene opgaver
 • du har brugt handsker
 • du har vasket hænder


Vask dine hænder når:

 • du har synligt urene og/eller våde hænder (eksempelvis blod, slim, urin og afføring)
 • du har kontakt med patienter der har smitsom diarre
 • du har været på toiletbesøg

Hvornår bør du anvende handsker?

Når dine hænder er desinficerede, er det vigtigt du overvejer om handsker er nødvendige for at skåne huden. Handsker er et helt personligt værnemiddel, som ikke skal deles med andre.

 • Til rengøringsopgaver anbefaler vi flergangshandsker af nitril, som er holdbare og bløde og med god tæthed. Udskift efter behov.
 • Engangshandsker anvendes ved enhver risiko for kontakt med organisk materiale (fx vævsvæsker, pus, blod).
 • Latexhandsker og nitrilhandsker yder den største beskyttelse mod mikroorganismer og anbefales til brug i lægepraksis.
 • Til fødevarehåndtering anbefaler vi nitril engangshandsker, med god tæthed og slidstyrke samt sporbar blå farve.
 • Handsker skal være uden pudder for at forebygge latexallergi.
 • Ved kendt latexallergi hos personale eller patient kan anvendes syntetiske handsker fx nitrilhandsker. 

 

Handsker opbevares, så der ikke sker forurening af handskerne.

Sådan anvendes handsker:


Hænderne skal være rene og tørre, når handskerne tages på. Efter handskebrug skal hænderne enten desinficeres eller vaskes - det er der flere grunde til:

 • Ved handskebrug sker en opformering af den mikroflora, der findes på hænderne. 
 • Handsken kan perforeres under brug eller små mikroskopiske huller kan opstå. 
 • Det kan ofte ikke undgås, at hænderne bliver forurenede, når man tager de snavsede handsker af efter endt arbejdsopgave.

Skift handsker, hvis de ved et uheld går i stykker, og udfør håndhygiejne, inden nye handsker tages på.

Sterile handsker anvendes ved invasive procedurer. Der skal foretages håndhygiejne før sterile handsker tages på. Det betyder, at man kun desinficerer hænderne før brug at handsker, hvis der er tale om operation.

Kilde: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for almen praksis - 1. udgave 2015


Formuläret är inte giltigt - Vänligen fyll i obligatoriska fält. Fel - kontakta administratören.